Hem

Arkivera ett protokoll

För att få ett protkoll tillagt i arkivet, oavsett om din förening finns med sedan tidigare eller inte, ska protokollet helt enkelt skickas som ett brev till oss på Protokoll.nu

Tjänsten är gratis och tillgänglig för alla ideella föreningar.
Alla inskickade protokoll är publikt tillgängliga online.
(Mot en mindre kostnad tillhandahåller vi även vidimerade papperskopior.)


Protokollet som skickas in till oss ska ha fysiska signaturer i original. Bifoga även ev bilagor om dessa ska finnas i vårt arkiv.
Ni kan antingen nyttja vår funktion för att skicka ut protokoll, eller själva skicka dem i ett vanligt brev till:

Protokoll.nu
JGK 1001
205 38 Malmö

.